ตกลงทุกคน,พบกันอีกครั้งกับผู้ดูแลระบบที่มักจะแบ่งปันข้อมูลแนวโน้ม. ในโอกาสนี้คณะกรรมการจะหารือเกี่ยวกับข้อมูล 18++ วิดีโอ: กำนัน นก ทวิ ต || @youbn20016 กำนัน นก vk ตรงนี้