บทความนี้จะหารือในเชิงลึกปรากฏการณ์ของ ถอด เสื้อ หลัง ทีม ชาติ ชนะ vk และบทบาทสำคัญของ กาน เหลียน เหม่ ย ในบริบทนี้