สวัสดีเพื่อนๆทั้งหมดกลับมาอีกครั้งกับผู้ดูแลระบบที่จะหารือเกี่ยวกับข้อมูลที่อบอุ่นเกี่ยวกับ ลิงค์วิดีโอ 18+++: น้อง จี จี้ ต้มข่า ไก่ vk_น้อง จี จี้ ต้มข่า ไก่ taxi driver neo chan คนที่ถูกไฟไหม้