ตกลงทุกคนพบกันอีกครั้งกับผู้ดูแลระบบที่มักจะแบ่งปันข้อมูลไวรัส ดีในโอกาสนี้คณะกรรมการจะหารือเกี่ยวกับข้อมูล ลิงก์ 18++: ชา แน ล ยุ ย chanel yui & ชา แน ล ยุ ย vk duolinna22 vk ตรงนี้