ສະນັ້ນ,ໝູ່ເພື່ອນ,ທຸກຄົນໄດ້ພົບກັນອີກຄັ້ງກັບຜູ້ບໍລິຫານທີ່ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນໄວຣັດຢູ່ສະເໝີ. ດີ,ຜູ້ບໍລິຫານຈະປຶກສາຫາລືຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການນີ້ คน งาน ก่อสร้าง x3 & ก่อสร้าง vk ก่อสร้าง x3 ທີ່ນີ້.