ในโครงการก่อสร้างมันมักจะใช้เวลาหลายคนเพื่อดำเนินงานต่างๆ. อย่างไรก็ตามมีบางโครงการที่ต้องใช้แรงงานน้อยมาก างหนึ่งคือโครงการก่อสร้างที่ดำเนินการโดยคนสามคนคือ⑤(หนองกระใต้)และคนงานอีกสองค ก่อสร้าง x3 คนงานก่อสร้างน้องกระต่ายกับคนงาน โครงการก่อสร้างที่มีสามคนไม่ใช่เรื่องแปลกแต่หลายคนมีความสนใจที่จะรู้ว่ามันสามารถ ะใต้เป็นหัวหน้างานโครงการที่มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างและแนะนำคนงานอีกสองคน แม้ว่าจะมีเพียงสามคนในทีมโครงการยังคงไปอย่างราบรื่น นองกระไตยทำให้แน่ใจว่างานถูกแบ่งอย่างเป็นธรรมระหว่างพวกเขาและพวกเขามีเวลา งานก่อสร้างที่ดำเนินการโดยพวกเขารวมถึงการติดตั้งผนังคอนกรีตเติมและการดำเนินก ก่อสร้าง x3คน งาน ก่อสร้างน้อง กระต่าย กับ คน งาน ก่อสร้าง […]