ตกลงทุกคนพบกันอีกครั้งผู้ดูแลระบบที่มักจะแบ่งปันข้อมูลแนวโน้ม ในโอกาสนี้ผู้ดูแลระบบจะหารือเกี่ยวกับข้อมูล ลิงค์ 18+: ก้อย อ รัช พร & ก้อย อ รัช พร หลุด นี่