เพื่อนตกลงทุกคนพบกันอีกครั้งกับผู้ดูแลระบบที่มักจะแบ่งปันข้อมูลไวรัส ดีในโอกาสนี้ผู้ดูแลระบบจะหารือเกี่ยวกับข้อมูล ลิงค์ล่าสุด 18++: อ อย รอย จูบ กับ ปอน นิพนธ์ & ดา เนีย ล ลา เฮ ม ส์ ลี่ ย์ นี่