เพื่อนตกลงทุกคนพบกันอีกครั้งกับผู้ดูแลระบบที่มักจะแบ่งปันข้อมูลแนวโน้ม ในโอกาสนี้ผู้ดูแลระบบจะหารือเกี่ยวกับข้อมูล เจ๊ แพ ท ขี่ รถ เบนซ์ บน โซฟา & เจ๊ แพ ท บน โซฟา กับ เดียว นี่

เพื่อนตกลง,ทุกคนพบกันอีกครั้งกับผู้ดูแลระบบที่มักจะหุ้นข้อมูลไวรัส. ดีในโอกาสนี้ผู้ดูแลระบบจะหารือเกี่ยวกับข้อมูล ลิงค์วิดีโอ 18++: ขุนแผน สุราษฎร์ธานี_ยิง สุราษฎร์ธานี ขุนแผน สุ ราษฎร์ vk นี่