เพื่อนตกลง,ทุกคนพบกันอีกครั้งกับผู้ดูแลระบบที่มักจะหุ้นข้อมูลไวรัส. ดีในโอกาสนี้ผู้ดูแลระบบจะหารือเกี่ยวกับข้อมูล ลิงค์วิดีโอ 18++: ขุนแผน สุราษฎร์ธานี_ยิง สุราษฎร์ธานี ขุนแผน สุ ราษฎร์ vk นี่