เพื่อนตกลง,ทุกคนพบกันอีกครั้งกับผู้ดูแลระบบที่มักจะหุ้นข้อมูลไวรัส. ดีในโอกาสนี้ผู้ดูแลระบบจะหารือเกี่ยวกับข้อมูล [ลิงค์วิดีโอ 18++] ครู เตย ครู เตย ที่ เป็น ข่าว คลิป ครู เตย ตัง ตัง vk นี่