ตกลงเพื่อน,ทุกคนจบลงด้วยการดูแลระบบที่มักจะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้ม. ในโอกาสนี้ผู้ดูแลระบบจะหารือเกี่ยวกับข้อมูล นาฬิกา หยุด เวลา ทํา อะไร ก็ได้ ใน บ้าน | นาฬิกา หยุด เวลา จับ คน ฟิตเนส มา นี่