ตกลง,เพื่อน,ทุกคนได้พบกันอีกครั้งกับผู้ดูแลระบบที่มักจะแบ่งปันข้อมูลไวรัส. ดีในโอกาสนี้ผู้ดูแลระบบจะหารือเกี่ยวกับข้อมูล ลุง ชาว บ้าน ผู้ โชค ดี & ลุง ชาว บ้าน ผู้ โชค ดี กับ หนู น้ํา หวาน นี่