เพื่อนตกลง,ทุกคนพบกันอีกครั้งกับผู้ดูแลระบบที่มักจะหุ้นข้อมูลไวรัส. ดีในโอกาสนี้ผู้ดูแลระบบจะหารือเกี่ยวกับข้อมูล ครู เตย กับ ลูก ศิ ษ ครู เต้ ย กับ ลูกศิษย์ @chom058 นี่