ตกลง,เพื่อนที่ดีจะรวมตัวกันอย่างสมบูรณ์กับผู้ดูแลระบบที่มักจะแบ่งปันข้อมูลไวรัส. ดีเวลานี้ผู้ดูแลระบบจะตรวจสอบข้อมูล [เต็ม 18] น้อง กา ญ ณ์ ณั ฐ ฐิ || ครู กา ญ ณ์ vk นี่