ตกลง,เพื่อน,ทุกคนได้พบกันอีกครั้งกับผู้ดูแลระบบที่มักจะแบ่งปันข้อมูลไวรัส. ดีในโอกาสนี้ผู้ดูแลระบบจะหารือเกี่ยวกับข้อมูล ครู กิ๊ ฟ ครู กิ๊ ฟ คน สวย nana_12348 vk นี่