เพื่อนตกลง,ทุกคนพบกันอีกครั้งกับผู้ดูแลระบบที่มักจะหุ้นข้อมูลไวรัส. ดีในโอกาสนี้ผู้ดูแลระบบจะหารือเกี่ยวกับข้อมูล น้อง เจน นี่ ครู ศิลปะ & น้อง เจน นี่ ครู ศิลปะ วา ป นี่