เพื่อนตกลง,ทุกคนพบกันอีกครั้งกับผู้ดูแลระบบที่มักจะหุ้นข้อมูลไวรัส. ดีในโอกาสนี้ผู้ดูแลระบบจะหารือเกี่ยวกับข้อมูล [ลิงค์ต้นฉบับ 18++] ครู เก ท เจอ นักเรียน 3 1 & ครู เก ท ดิ ไอคอน ครู ชุด แดง นี่