ตกลงคน,ทุกคนพบกันอีกครั้งกับผู้ดูแลระบบที่มักจะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้ม. ในโอกาสนี้ผู้ดูแลระบบจะหารือเกี่ยวกับข้อมูล vk หนู ไม่มี เงิน จ่าย & หนู ไม่มี เงิน ขอ จ่าย ด้วย วิธี อื่น ได้ มั้ ย คะ vk นี่