มด อ อย แน็ ก แน็ ก ทวิ ต เตอร์ || ค ริ ป มด อ อย หรือมักจะเรียกว่า”ยุค”(มดหรือมดทวิตเตอร์)เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ซ้ำกันในโลกดิจิตอลที่ได้กลา แม้ว่ามันจะดูง่ายและขนาดเล็กมันมีการจัดการเพื่อดึงดูดความสนใจของคนจำนวนมากใน งพวกเขาเช่นเดียวกับวิธีการที่พวกเขากลายเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในโลกเสมือนจ […]