ค ลิบ อ อย ธ นา & อ อย ธ นา ล่าสุด หรือวัฒนธรรมเกาหลีได้กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกที่หลงรักคนจำนวนมากทั่วโลก กอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมกคือศิลปะการแสดงรวมทั้งดนตรีละครและศิลปะการต่