เบียร์ The Voice Xxx Vk & เบียร์ the voice จุก vk เป็นสองหน่วยงานที่มีการเปลี่ยนแปลงใบหน้าของวงการเพลงและความบันเทิง ในยุคดิจิตอลที่เป็นอยู่ในขณะนี้ความบันเทิงและเนื้อหาสื่อสังคมได้กลายเป็นส่วนสำคัญของชี งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมมีชื่อหนึ่งที่ได้กลายเป็นผู้นำไม่มีปัญหาซึ่งเป็น เบียร์ The Voice Xxx Vk & […]