Vâng tất cả mọi người, gặp lại với quản trị viên luôn chia sẻ thông tin xu hướng. Nhân dịp này hội đồng quản trị sẽ thảo luận về thông tin Liên kết video 18++: clip daklak & daklak xả súng ngay đây.