Ges-r.Com – Tốt, cho những người bạn của những người vẫn đang tò mò hay đang tìm kiếm thông tin về các hoạt Cập nhật the man who saved me on my isekai trip is a killer người đàn ông cứu tôi trong chuyến đi isekai lại là một tên sát nhân giết người đầy đủ chatpter. Bạn có thể nghe các đánh giá mà chúng ta đã tóm tắt sau.